Postcoderoos

De Postcoderoosregeling

De Regeling Verlaagd Tarief, is een Nederlandse stimuleringsregeling voor (leden van) een coöperatie of vereniging van eigenaars (VvE), die met elkaar met een gemeenschappelijke installatie duurzame energie opwekken. De regeling is per 1 april 2021 gestopt.

De regeling houdt in dat de certificaathouder 15 jaar lang en energiebelasting en de BTW daarover terugontvangt over het deel van de jaarproductie dat aan de certificaten kan worden toegerekend.

De nieuwe SCE regeling houdt in dat de overheid 15 jaar de opbrengst garandeert voor de opgewekte energie, bovenop de prijs die de energieleverancier aan de coöperatie betaalt. De subsidie wordt uitgekeerd aan de coöperatie.

De motivatie voor de aanpassing is een forse administratieve vereenvoudiging.

Regelingen