Hoe werkt het

Baambrugge

De Vijf Bogen

Mijdrecht

Veenweidebad

Abcoude

Binnenkort Hartstocht
Zorg Boerderij Bruintjes

Wilnis

Padmosweg

Zonne-energie opwekken via de coöperatie

Voor het lidmaatschap van de coöperatie zijn geen kosten verbonden.
Indien je uiteindelijk aan een project deelneemt dan breng je een bedrag per paneel in. De coöperatie gebruikt de inleg van alle leden om het project te realiseren. De coöperatie wordt eigenaar van de panelen en de regel-installatie. De leden krijgen voor elk paneel dat zij financieren een certificaat waaruit hun deelname in het project blijkt.

De coöperatie maakt gebruik van de subsidieregelingen van de overheid.
Voor de drie eerste projecten is dat de “postcoderoosregeling”. Daarbij krijgen de houders van certificaten gedurende 15 jaar de energiebelasting (en de BTW daarover) terug voor elk kilowattuur die er via de coöperatie is opgewekt.

Nieuwe projecten vallen onder de regeling Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Daarbij garandeert de overheid gedurende 15 jaar een vaste prijs voor de opgewekte energie.

Daarnaast deel je mee in de winst van de coöperatie, die met name bestaat uit de omzet uit de verkochte stroom die de panelen opwekten verminderd met de kosten die de coöperatie maakt voor het beheer van de installatie.

Alleen bepaalde energieleveranciers verrekenen de teruggave van de energiebelasting waar je recht op hebt automatisch. Het kan dus de moeite waard zijn om over te stappen naar een andere energiemaatschappij.

Om te zien welke energieleveranciers dit zijn, klik hier.

Scroll naar boven