FAQ

Veel gestelde vragen

Vraag en antwoord

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.
De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Die korting wordt nu lager dan verwacht. Het kabinet verlaagt in 2022 de energiebelasting ter compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs. U krijgt dus minder energiebelasting terug over uw productie. Daartegenover staat dat de prijs die de coöperatie ontvangt voor de opgewekte stroom aanzienlijk stijgt. Over het eerste kwartaal is de opbrengst zo dat de daling in de energiebelastingteruggave ruim wordt gecompenseerd.

Ja dat kan.
Als de som van de opgewekte stroom door eigen panelen en die van de coöperatie ongeveer gelijk is aan je eigen verbruik is je belastingvoordeel maximaal. Voor wat je meer produceert dan verbruikt krijg je geen belastingvoordeel meer, maar alleen de opbrengst van de geleverde stroom minus kosten (per saldo ongeveer 2ct/kWh; afhankelijk van de prijs die de coöperatie ontvangt voor de geproduceerde stroom)

Leden die verhuizen naar een bestemming binnen het postcoderoosgebied behouden hun belastingvoordeel tot het eind van de contractperiode (15 jaar vanaf start).
Zij die verhuizen naar een bestemming buiten de postcoderoos kunnen hun belastingvoordeel niet meenemen. Dat kan worden overgedragen aan bestaande of nieuwe leden van de coöperatie (bv de nieuwe bewoners., mits ze lid worden van de coöperatie). Vrijkomende panelen zijn dus te koop voor bestaande leden die willen uitbreiden of voor aspirantleden op de wachtlijst.

Voor de SCE-gesubsidieerde projecten geldt dat als u gaat verhuizen, ook als dat buiten de postcoderoos is, u uw certificaten kunt houden en u blijft genieten van de voordelen. Wel moet u uw (adres-) gegevens wijzigen in uw account bij Energie Samen.

Nee, je hoeft niet over te stappen.
De coöperatie zoekt jaarlijks een energieleverancier die bereid is korting te geven in ruil voor collectieve inkoop van elektriciteit en gas door coöperatieleden. Overstappen en meedoen aan die optie is vrijwillig en levert een lid naar verwachting een extra korting van ongeveer 1 ct/kWh op de reguliere prijs van elektriciteit en 2 ct/m3 op de reguliere prijs van gas. Sommige leverancier betalen aan de coöperatie een margevergoeding waaruit de coöperatie haar kosten kan dekken. Daardoor kan de contributie laag blijven.

Ja, dat kan.
Voorwaarde is wel dat de huurder zelf klant is van een energieleverancier en zijn eigen energie betaalt. Het mag niet bij de huurprijs zijn inbegrepen. Daarnaast kunt u ook uw verhuurder vragen om postcoderoosprojecten op de eigen daken mogelijk te maken.

In de kosten die de coöperatie jaarlijks in rekening brengt zijn inbegrepen: administratie, bestuursaansprakelijkheidsverzekering, kosten voor onze website, kosten van de bank. Deze kosten betaalt de coöperatie uit subsidie (de gemeente De Ronde Venen betaalt de premie) en margevergoedingen van leveranciers.

De verzekeringspremie voor bedrijfsaanprakelijkheid verdeelt de penningmeester over de projecten op basis van het aantal panelen. Daarnaast is er per project de dakhuur. Hierover zijn per project verschillende afspraken. Uitgangspunt is dat elk project haar eigen dakhuur betaalt. Een bijzondere kostenpost vormen de afschrijvingen. Deze kosten maakt het project omdat de panelen in de tijd minder waard worden. Ze worden in vijftien jaar afgeschreven. De opbrengsten van een project ontstaan door verkoop van de geproduceerde stroom aan de energieleverancier.
Het verschil tussen opbrengst en kosten (exclusief afschrijvingskosten) wordt jaarlijks, na akkoord door de ALV, aan de houders van participaties uitbetaald.

De coöperatie sluit met iedere dakeigenaar een contract af met een looptijd van 15 jaar. Dat behelst onder andere recht van opstal met een kettingbeding. Een nieuwe eigenaar moet dit recht van opstal overnemen; het is een zgn. zakelijk recht, gekoppeld aan het object en niet aan de persoon.

Jazeker, dat kan.
Bedrijven of verenigingen kunnen ook lid worden van een coöperatie en in aanmerking komen voor de korting op energiebelasting. Daarvoor geldt echter wel een restrictie: een bedrijf of vereniging mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen. En het bedrijf moet een kleinverbruikersaansluiting hebben.
Belastingvoordeel wordt alleen gegeven over de eerste 10.000 kWh die verbruikt wordt. We raden dus aan om niet meer panelen te nemen dan deze limiet gedeeld door de output per paneel per jaar (die groeit naarmate de techniek vordert)

Nee, je hoeft niet over te stappen.
De coöperatie zoekt jaarlijks een energieleverancier die bereid is korting te geven in ruil voor collectieve inkoop van elektriciteit en gas door coöperatieleden. Overstappen en meedoen aan die optie is vrijwillig en levert een lid naar verwachting een extra korting van ongeveer 1 ct/kWh op de reguliere prijs van elektriciteit en 2 ct/m3 op de reguliere prijs van gas. Sommige leverancier betalen aan de coöperatie een margevergoeding waaruit de coöperatie haar kosten kan dekken. Daardoor kan de contributie laag blijven.

Nee, de stroom wordt geleverd aan het openbare net en verkocht aan een leverancier. Soms kunt u wel gebruik maken van een dienst van uw leverancier om de door u opgewekte stroom ook ‘virtueel’ te gebruiken.

Nee.
De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen in de projecten.
Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie.

Vragen

    Scroll naar boven